Curriculum

Curriculum Pilates Loom

Curriculum

Εμπλουτίζοντας την κοινότητα του Pilates, έναν εκπαιδευτή τη φορά

1. Δια ζώσης εκπαίδευση: 140 ώρες

Πρόγραμμα:
Σάββατα: 14:00 - 19:00
Κυριακές: 10:00 - 15:00

2. Ατομική πρακτική: 150 ώρες

Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να ολοκληρώσει 150 ώρες ατομικής πρακτικής σε πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα στούντιο Pilates

 

Πληροφορίες:

 • Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν την πρακτική τους σε πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα στούντιο Pilates.
 • Το έντυπο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο στούντιο του Studio που επισκέπτεστε.
 • Το έντυπο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο στούντιο του Studio που επισκέπτεστε.
 • Προαιρετικός χώρος: Pilates By Michael Studio. Διαθέσιμες ώρες: Δευτέρα-Παρασκευή 15:00- 18:00

3. Πρακτική υπό την παρουσία των εκπαιδευτών της Σχολής μας: 80 ώρες

Info: Students receive constructive feedback from specialized instructors of our school.

4. Διδασκαλία μαθητών: 50 ώρες

Πληροφορίες:

 • Οι εκπαιδευόμενοι διδάσκουν εθελοντές της επιλογής τους.
 • Οι εθελοντές πρέπει να είναι υγιείς χωρίς τραυματισμούς τους τελευταίους 6 μήνες.
 • Είναι αναγκαίο για τους εκπαιδευόμενους να διατηρούν ένα αρχείο προφίλ των μαθητών τους.
 • Τα μαθήματα πρέπει να προσαρμόζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του μαθητή.

5. Ανατομία: 20 ώρες

 • Δια ζώσης συνεδρίες που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένο λέκτορα με Δίπλωμα

  Φυσικοθεραπείας και μετεκπαίδευση στο Pilates.

  Πληροφορίες:

  • Βαθιά κατανόηση της Ανατομίας και της ανθρώπινης κίνησης.
  • Illustrations of Pilates exercises integrated with elements of human body kinesiology to enhance the application of Pilates techniques.

6. Πρακτικές-Θεωρητικές Εξετάσεις: 10 ώρες

Εξεταστικές Ενότητες:

  1. Pilates Mat-magic circle
  2. Pilates Reformer
  3. Pilates Tower-Cadillac
  4. Pilates Chair
  5. Pilates Barrel